Kinnisvara korrashoid

Heakorratööde tegemine krundil ja hoones on teenus, mille eesmärk on puhtuse ja korrashoiu tagamine krundil ning hoonete välispiirete ja siseruumide koristamine ja puhastamine, tagades nende sobivuse omanikule ja kasutajale. Lisaks pakume lepingulistele klientidele püsisoodust 20% kõikidele eripuhastustöödele.

Välisterritooriumi korrashoid
 • Sõiduteede ja parklate heakord

 • Kõnniteede ja radade heakord

 • Parkmetsade ja haljasalade heakord

 • Spordi- ja mänguväljakute heakord

Ehitiste välispiirete ja tarindite puhastamine
 • Hoonete fassaadide puhastamine

 • Akende ja vitriinide pesemine

 • Katuste puhastamine

 • Välistreppide süvapesu

 • Ehitiste ja muude välispindade puhastamine

Siseruumide koristus ja puhastus
 • Põhiotstarbeliste ruumide koristus ja puhastus

 • Üldkasutatavate ruumide korisus ja puhastus

 • Tehniliste ruumide koristus ja puhastus

 • Põrandate süvapesu

 • Põrandate kaitsetöötlus

 • Erakorralised puhastustööd

 • Kahjurite tõrje korraldamine